anak ng usapang komiks

Wednesday, November 01, 2006

UKOL SA "FILIPINO KOMIKS"

Nabasa ko kamakailan ang blog entry ni Randy tungkol sa "Filipino Komiks" (FK) ng Rising Star Publications. Sang-ayon ako sa mga sinabi niya at nais ko sanang magdagdag ng mga ilan pang personal na obserbasyon.

Una, kung ang intensiyon ng FK ay abutin ang "masa" na tumatangkilik sa mga babasahing TAGALOG tulad ng mga romance pocketbook, ay baka hindi ito tangkilikin ng mga westernized burgis na lumalagi halimbawa sa "National Bookstore" at specialty bookstore na bumebenta ng mga bagong babasahing imported; me presyo P100 pataas.

Oo nga, kayang-kaya ng burgis ang P100 na presyo ng FK. Ngunit sa ganoong halaga, mas pipiliin nila ang iba pang babasahin na "imported" lalong-lalo na kung ito ay second-hand na pocketbook sa "Booksale".

Likas kasi sa kanila na mas tangkilikin ang mga gawang banyaga at hindi lokal. Maaaring ibaba ang presyo para maging mas kaaya-aya sa kanila pero naroon pa rin ang kanilang bias o ang pagka-isip banyaga.

Pangalawa, base sa pangkalahatang estilo, kalidad, at nilalaman ng FK ay para lang ito sa mga nakakaunawa at mahilig sa tradisyonal na Filipino Komiks ng 1970s hanggang 1990s. Pang "Hardcore fan" ika nga.

Ang tanong ay kung may sapat na dami na mambabasa o "target market" para sa ganitong uri na anthology publication kung saan pinagtipon-tipon ang sari-saring genre ng Pilipino Komiks noong 1970s hanggang 1990s sa isang babasahin lamang.

Nandoon din ang pananaw nina Gerry Alanguilan at ng ilang komikerong tulad niya na ang mga ganitong klase na lokal komiks na me estilong 1970s to 1990s ay mababa raw ang kalidad. Mas mataas daw ang kalidad ng Pilipino komiks noong 1940s hanggang 1950s kaya't mas hilig ng mga komikero at iba pang tulad nila ang mga ganitong klaseng komiks.

"Nostalgia" para sa makalumang Pilipino Komiks ng mga Roces circa 1970s to 1990s ang ultimong hinahanap na mambabasa o "target market" ng FK.

At alam natin na ang dating mga mambabasa ng ganitong mga komiks ay hindi mayayaman. Karamihan sa kanila ay nasa lower income class.

At malamang na sa mga panahon ngayon, matatanda na ang mga mambabasang ito posibleng nasa 35 taong gulang pataas. Saan sila matatagpuan? Karamihan ba sa kanila na nandito pa sa Pilipinas e, umunlad at bumuti ang kabuhayan? Kaya na ba nila ang P100 para sa isang komiks?

Ang lower income class ngayon sa Pilipinas ay nabubuhay sa P100 isang araw o mas mababa pa. Karamihan o 90% ng mga Pilipino ngayon ay nasa lower income class.

Dahil sa hirap ng buhay, nagtitipid sila sa pamamasyal, pamasahe at pag-gastos. Marami sa kanila ang hindi nakatuntong sa mataas na pag-aaral at mas nakakaunawa sila ng TAGALOG kesa sa ingles. Madalas sila sa mga sari-sari store at bangketa na malapit sa kanilang mga tirahan.

Sa ganyang datum, maaasahan mo ba ang ganitong "target market" na pumunta sa National Bookstore, Komikon sa U.P. o sa Booksale, para bumili lang ng P100 komiks ng FK?

1 Comments:

  • E ito yung Filipino Komiks na pinagmamalaki dati sa blog ni Randy, remember? Me nag-comment pa nga na itong gawa raw ni KC Cordero ang magsasalba sa komiks industry. Sino kaya 'yung putang inang 'yon?

    By Anonymous Spanish Fly, at November 09, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home