anak ng usapang komiks

Saturday, February 10, 2007

UKOL SA KOMIKS KONGRESS

Dumalaw ako kamakailan sa blog ni Papa Randy kung saan napabalita ang isang kasalukuyang ginaganap na pagpupulong o kongress ng mga nagko-komiks. Tama ito.

Ngayong wala na ang komiks ng mga Roces, wala na ang monopolyo, wala na ang dating mass media ng komiks, nararapat lang na pag-isipan ng mabuti (bago kumilos ng daglian) kung saan at papaano lulugar, ang mga dati at kasalukuyang nagko-komiks, para maibangaon ang PILIPINO Komiks bilang isang MASS MEDIA, sa kasalukuyang "information age" ng siglo 21.

Kung ang pakay ng Kongreso ay ang pagbangon muli ng komiks bilang isang INDUSTRIYA dapat nitong maunawaan na hindi ito makakamit sa pamamagitan ng isang "art exhibit" lamang, o ang pagbibigay ng award, ang walang tigil na pagmumuni sa nakaraan, at ang walang imbot na pananaw na ang komiks ay limitado lamang sa pagbibigay ng saya at aliw.

NEGOSYO ang industriya, hindi paligsahan sa "art". Pag gusto mong ibangon muli ang nakaraan, nangunguhulugan na gusto mo maging MASS MEDIA muli ang komiks ng PILIPINO: maraming kopya ang NALILIMBAG, maraming mga mambabasa, marami ang mga publisher at komiks creator na pumapasok, me mga kaakibat na mga trabaho ang nalilikha, sari-sari ang mga ideya at pananaw sa paglilimbag ang umiiral, hindi nangingibabaw ang mga walang kadahilanang "censorship", at higit sa lahat, may natatamong respeto galing sa madla.

Kung ito ang layunin, dapat pagusapan ng Kongreso kung PAPAANO matatamo ang mga hangaring ito. NEGOSYO ang pinag-uusapan dito. Kailangan bukas ang isip ng mga beterano at mga baguhan sa kasalukuyang nangyayari. Rason at di emosyon o "nostalgia" ang dapat mangibabaw.

At sa aking palagay, hindi ito mararating kung sa umpisa pa lamang ay di nalalaman ng dalawang panig ang kani-kaniyang lakas at kaakibat na kahinaan at kakulangan. Kailangang magpakatotoo muna sa aspetong ito bago sumulong ng tuluyan ang usapan ukol sa pagbangon ng komiks bilang isang bago at tanyag na MASS MEDIA sa siglo 21.

Oras na matukoy ang mga lakas at kahinaan ng bawat panig sa kongreso, na sa kasalukuyan ay nahahati sa mga matatandang beterano at batang "komikero", ay maaaring sumulong ang usapan sa mga nakikitang konkretong solusyon para sumigla muli ang kanilang mga lakas, mapabuti ang kahinaan, at higit sa lahat, ang paghanda sa mga nakikitang maaaring humadlang sa layunin ng kongreso.

Sa mundo ng mga korporasyon, taunang nagpupulong ang mga opisyal nito para pagplanuhan ng maigi ang mga dapat gawin sa susunod na taon. Kanilang linilingunan ang nagdaan, sinusuri, pinag-aaralan ang kasalukuyan, at nagpaplano para paghandaan ang mga nakikitang suliranin na darating.

Sila'y nagkakaroon ng isang SWOT analysis: Strengths, Weaknesses, Objectives, at Threats. Kadalasan, mayroon pang mga propesyonal na moderator o "outsider" ang inaarkila para sumulong ng mabuti ang usapan para walang bias at may direksyon ang usapan.

Siguro maaaring gamitin din ng Kongreso ang paraang ito?